EU pledge

Támogatás

A Kereslet előrejelzést biztosító online szolgáltatás fejlesztése című 2020-1.1.1-KKV START-2020-00279 azonosítószámú támogatási kérelem a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból 19 652 900 Ft, azaz tizenkilencmillió-hatszázötvenkétezer-kilencszáz forint összegű vissza nem térítendő támogatásban részesül.

Projekt célja

A project célja egy olyan, modern gépi tanulási algoritmusokra építő, felhő alapú szolgáltatás ipari környezetben validált prototípusának a kifejlesztése, amely segítségével kereskedő vállalatok a piaci keresletüket tudják precízebben előrejelezni.

Az utóbbi néhány évben rohamos fejlődés ment végbe a modern gépi tanulási algoritmusok területén, ráadásul ezeket az algoritmusokat a nagy szoftver cégek általánosan elérhetővé is tették (lásd PyTorch, Prophet, TensorFlow). Közös ezekben az algoritmusokban, hogy a tanulási folyamataikhoz nagy adatmennyiségre és jelentős számítási kapacitásra van szükség. Ezt a számítási kapacitást a felhőszolgáltatók elérhetővé teszik és dedikáltan a fent említett gépi tanulási módszertanokra szabott API-uk is van (AWS, Azure). Az így előálló előrejelzési képességek magas hozzáadott értékkel rendelkeznek szinte minden kereskedő vállalat számára. Nem véletlen, hogy az Amazon hatalmas összegeket fektet ebbe az iparágba.

A projektünk célja, hogy egy olyan felhő alapú szolgáltatást építsünk ki, amely a fent említett szolgáltatók és eszköztárak használatával lehetővé teszi közepes méretű kereskedő vállalatok különböző előrejelzési folyamatainak pontosítását. A szolgáltatás lényege, hogy az általunk fejlesztett szoftver kapcsolódhat a céges adattárházakhoz, és konfigurálható módon kiválaszthatóak különféle adatokat, melyek alapján valamilyen idősor előrejelzésére gépi tanulási modellek (tipikusan konvolúciós és rekurrens neurális hálózatok) taníthatóak. Majd az így tanított modellek által produkált előrejelezések visszajutnak a vállalkozások üzletvezetési rendszereibe, ami a vállalkozások számára hatékonyabb működést tesz lehetővé.

A projekt lezárásáig a kifejlesztett szolgáltatást két, legalább 20 millió eurós évi forgalmat bonyolító, vállalat üzletvezetési folyamatába fogjuk integrálni. Ebben a vállalati méretben már rendelkezésre áll a megfelelő adatmennyiség és a szervezetek munkafolyamatai képesek ilyen szolgáltatások rentábilis beépítésére. A begyűjtött tapasztalatok alapján fogjuk továbbfejleszteni a szolgáltatást és piacra lépni.

EU pledge